Öffnet in neuem Fenster Opens in a new window Öffnet externe Seite Opens an external site Öffnet externe Seite in neuem Fenster Opens an external site in a new window

Invited Speakers

Oliver Clark, Helmholtz-Zentrum Berlin
Yuriy Dedkov, Centre of Excellence ENSEMBLE3, Warsaw and Shanghai University
Alexander Fedorov, IFW Dresden
Yuliya Fedoseeva, Nikolaev Institute of Inorganic Chemistry SB RAS, Novosibirsk
Daniil Itkis, Lomonosov Moscow State Univ.
Andrei Kudriashov, Skolkovo Institute of Science and Technology, Moscow
Yan Lu, Helmholtz-Zentrum Berlin
Jan Lüning, Helmholtz-Zentrum Berlin
Anna Makarova, Freie Univ. Berlin
Serguei Molodtsov, European XFEL
Alexander V. Okotrub, Nikolaev Institute of Inorganic Chemistry, RAS, Novosibirsk
Maryam Sajedi, Helmholtz-Zentrum Berlin
Andrey Shavorskiy, MAX IV, Lund
Vladimir Sivakov, IHPT Jena
Vasily S. Stolyarov, Moscow Institute of Physics and Technology
Sergey Turishchev, Voronezh State Univ.
Dmitry Usachov, St. Petersburg State University
Denis Vyalikh, Ikerbasque, San Sebastian
Lada Yashina, Lomonosov Moscow State Univ.