Öffnet in neuem Fenster Opens in a new window Öffnet externe Seite Opens an external site Öffnet externe Seite in neuem Fenster Opens an external site in a new window

Proton Therapy

Protonterapi vid Helmholtz-Zentrum Berlin

Charité, Universitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin och Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) genomför gemensamt sedan juni 1998 protonterapi av ögontumörer, sedan 2007 under ledning av Charité. Besök även Charité:s informationssidor om ögontumörbehandling.

Vad Du bör veta

Varje år drabbas 500-600 människor i Tyskland av malignt åderhinnemelanom. Mer än 4.000 patienter från hela Tyskland och angränsande länder har hittills behandlats vid HZB. Framgången talar för sig själv: i mer än 97% av fallen kan tumören elimineras helt. Oftast tillfrisknar inte bara ögat, utan även synkraften bevaras i tillfredsställande utsträckning.

Denna särskilda typ av strålning bedrivs framgångsrikt över hela världen och sedan en längre tid även vid andra centra. Vad gäller Tyskland är anläggningen vid HZB unik. Den ger möjlighet att använda högenergetiska protoner, så som de genereras med våra acceleratorer, för behandling av ögontumörer.

Kontakt avs. kliniken och mottagningstider (tumörfrågor)

Prof. Dr. A. Joussen
Klinik für Augenheilkunde Charité
Hindenburgdamm 30
12100 Berlin
Fon +49 30 450 554 444 (Sekr.)
Fax +49 30 8445 - 4450


Dr. J. Gollrad
Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie Charité
Hindenburgdamm 30
12100 Berlin
Fon +49 30 8445 - 3051 (Sekr.)


Medical physics and therapy organisation:

Dr. J. Heufelder
BerlinProtonen - Die Protonentherapie der Charité
Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie
Protonen für die Therapie
Hahn-Meitner-Platz 1
(ehemals Glienicker Str. 100)
14109 Berlin
Fon +49 30 8062 - 42966 (Organisation)


Accelerator operation:

Prof. Dr. A. Denker
Protonen in der Therapie Helmholtz-Zentrum Berlin
Hahn-Meitner-Platz 1
(ehemals Glienicker Str. 100)
14109 Berlin
Fon +49 30 8062  - 42415 (Sekr.)