Hur fungerar strålningsterapi med protoner?

En inom strålterapin typisk dospresentation. Strålfältet, som faller in uppifrån till vänster (gula linjer) har applicerats genom ögat i en datortomografisk snittbild. Bilden visar dosfördelningen i snäva rumsliga gränser runt tumören (röd kupol).