Vilka tumörer kan behandlas vid Helmholtz-Zentrum Berlin med protoner?

Under ledning av Charité bestrålas intraokulära (d.v.s. i ögat) tumörer vid HZB. En utförlig beskrivning av den kliniska sjukdomsbilden vid intraokulära tumörer samt behandlingsalternativen, inkl. protonterapi, hittar Du på Charité:s informationssidor. Behandlingsrapporter avseende protonterapi vid HZB finns listade i PASTA.

Åderhinnemelanom i ögonbottenfotografi. Genom att titta in i ögats inre diagnostiserar ögonläkaren tumören, som framträder på bilden genom sin pigmentering på åderhinnan.

Melanom i regnbågshinnan. De pigmenterade cellerna framträder tydligt från iris och kan ses även av lekman.