Co oczekuje pacjentów?

Pacjenci zdiagnozowani z nowotworem oka wymagają w pierwszej kolejności pomocy lekarskiej. Charité posiada jedno z najważniejszych w Niemczech centrów leczenia nowotworów, a w nim klinikÄ™ okulistycznÄ… oraz zakÅ‚ad radioterapii, które ściśle ze sobą współpracują.

W przypadku nowotworów wewnątrz gałki ocznej dokładna diagnoza i wybór metody leczenia dokonywane są klinice okulistycznej. Tutaj podjęta zostaje ewentualnie decyzja o podjęciu nowoczesnej i niezawodnej metody leczenia, jaką jest radioterapia wiązkami protonów. Dla wszystkich pacjentów, którzy przed lub po pobycie w naszej klinice chcą dowiedzieć się więcej na temat radioterapii protonowej w HZB, pragniemy przedstawić typowy przebieg leczenia.

Pomieszczenie zabiegowe z fotelem zabiegowym i urządzeniem kontrolnym.
W tym pomieszczeniu następuje przygotowanie pacjenta do zabiegu i późniejsze naświetlanie.


Wszystkie poniżej podane terminy odnoszą się do idealnego przypadku najkrótszych terminów oczekiwania na zabieg. Prosimy zwrócić uwagę, że w poszczególnych przypadkach czas oczekiwania na zabieg może być dłuższy.

Prosimy zasięgnąć informacji: