Jak funkcjonuje radioterapia protonowa?

Przedstawienie dawki typowej w radioterapii. Na obrazie tomografii komputerowej widoczne jest pole wiązki protonów aplikowane do oka od góry z lewej strony (żółte linie). Na obrazie przedstawione jest rozłożenie dawki w wąskich granicach wokół nowotworu (czerwona kopuła).