Linki dotyczące terapii protonowej

Centra lecznicze (wybór):


Nowotwory znajdujące się głęboko w tkance (terapia protonowa):

Massachusetts Genaral Hospital Cancer Center (Boston)

Loma Linda University Medical Center, California

PSI, Switzerland

Proton Medical Research Center University of Tsukuba, Japan


Nowotwory znajdujące się głęboko w tkance (terapia ciężkimi jonami):

GSI Darmstadt

HIMAC, Chiba, Japan


Nowotwory oka (tylko terapia protonowa):

University of California, Davis, USA

TRIUMF, Canada protons

Clatterbridge Center for Oncology

Institut Curie, Paris, F


Informacje na temat terapii protonowej:

National Association for Proton Therapy

Particle Therapy Co-Operative Group (PTCOG)


Informacje ogólne na temat nowotworów oka:

Eye Cancer Network